Skip to main content

Kvalitetssystem

Kvalitetssystem er en del av vår hverdag

Unitronic er EN ISO-9001-2015 sertifisert.

Unitronic har en klar policy om kvalitetssystemet er et levende dokument, der både positive og negative avvik blir dokumentert, analysert og er med på å utvikle systemet.

Det å jobbe med kontinuerlig forbedring er et viktig arbeid og er med på å drive oss fremover og å sikre fornøyde kunder.

Vi har også et godt HMS system og har også eget verneombud som jobber aktivt med HMS hos oss.

Systemet definerer nødvendig verneutstyr der det er påkrevet og det har også beskrivelser av hygiene og smittevern, slik at vi unngår å bli smittet, eller at vi er med på å spre smitte.

Vi har også et eget stoffkartotek slik at vi har oversikt over kjemikalier og lignende som vi benytter.

Kvalitetssystem: Dokumentasjon

Vårt dokumentasjonssystem, Medusa, er en nettbasert service database. Den har en enkel kundeweb som gir deg som kunde en lesetilgang til alle dine data. Bare kontakt oss for brukernavn og passord så oppretter vi det.

Som kunde hos oss så får du en god oversikt over det utstyret som gjelder deg og en kan lett ta ut rapporter i Excel format for videre bearbeiding.

Medusa inneholder alle relevante lovpålagte data for medisinteknisk utstyr og benyttes i dag av nesten alle helseforetak i Norge.

Les mer om SoftPro og Medusa.

Kvalitetssystem: Kompetanse

Unitronic jobber systematisk med intern opplæring i generell elektromedisinsk kompetanse. Selskapet er også godkjent lærlingebedrift. Vi er stolte av å være med å skape morgendagens medisin teknikere.

I tillegg til generell utdanning, har også våre serviceingeniører tatt en rekke servicekurs hos utstyrsprodusenter slik at vi kan være leverandørens service avdeling, og inneha dybdekompetanse på deres utstyr.

De fleste av våre serviceingeniører har samtykke fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) til å selvstendig reparere elektromedisinsk utstyr.

Kvalitetssystem: Miljø

Miljøfyrtårn sertifisert.

Unitronic er miljøfyrtårnsertifisert og jobber aktivt med å ta vare på miljøet og å sette minst mulig miljø fotavtrykk i vårt arbeide. Derfor har vi full sortering av avfall, er nøye med sortering av EE avfall og har en miljøvennlig kjøretøypark.

Vi er opptatt av FNs bærekrafts mål og jobber hver dag med disse. Ta gjerne en titt på vår sertifiseringsrapport her. 

Har du innspill på hvordan Unitronic AS kan bedre klima- og miljøpåvirkningen så send gjerne en mail til guro@unitronic.no

Ser du etter en erfaren og uavhengig partner for medisinsk utstyr?