Skip to main content

Vi er lærebedrift og stolt av det

Lærebedrift

Fremtiden ligger i unge mennesker som er villige til å lære og møte nye utfordringer. Lærlinger trygger fremtiden for vårt fag.

Vi har siden 2006 vært godkjent lærebedrift og har siden den gang alltid hatt lærling.

Flere personer som har fått fagbrev hos oss og flere av dem er i dag ansatt som serviceteknikere medisinsk teknisk.

For oss er læretid en måte å vise samfunnsansvar på, samtidig som det stilles høyere krav til andre opplæringer i serviceingeniører.

Kundeservice
Bestill Service
Kontaktskjema

Lærebedrift fagprøven vi
legger opp til består
av flere elementer

  • Feilsøke 3 forskjellige apparattyper
  • Ha kjennskap til lover og forskrifter spesielt på el sikkerhet
  • Kunne planlegge større serviceoppdrag

Lærlingen får opplæring i innenfor medisin- og laboratorieteknikk

Lærlingen jobber mye på verkstedet i starten under kyndig veiledning. Lærlingen får opplæring i flere forskjellige typer instrumenter både innenfor medisin- og laboratorieteknisk.

Kandidaten får en grundig innføring i forskrifter og våre kvalitets-rutiner. Når lærlingen behersker et større antall instrumenter er vedkommende med ut på større service oppdrag. Forutsetningen for dette er at vedkommende da stort sett kan jobbe selvstendig med en definert gruppe apparater.
Før slike oppdrag er også lærlingen med i planleggingen av oppdraget.

Unitronic AS er et attraktivt læringsselskap

De to siste kandidatene som har tatt fagprøve hos oss har fått karakteren meget godt bestått og fylkesopplæringskontoret er så godt fornøyd med hva vi klarer å få ut av læretiden, at det gjør Unitronic AS til en attraktiv lærebedrift.

3 år etter endt læretid kan de som ansatte i Unitronic AS søke DSB om samtykke.

To personer har gjennomført dette løpet og først fått fagbrev som data-elektroniker og så blitt medisinteknikere, opplært i Unitronic AS.

Ser du etter en erfaren og uavhengig partner for medisinsk utstyr?