Skip to main content

Om oss

Som Norges ledende uavhengige serviceleverandør på utstyr til norsk helsevesen, er vi spesialister på periodisk vedlikehold, service og reparasjoner av medisinsk teknisk utstyr, laboratorieutstyr og hjelpemidler.

Norges ledende uavhengige serviceleverandør

Unitronic AS er Norges ledende uavhengige serviceleverandør for periodisk vedlikehold, service og reparasjoner av medisinsk teknisk utstyr, laboratorieutstyr og hjelpemidler. Våre 30 ansatte ute i feltet er lærlinger, teknikere og ingeniører, med bred erfaring og spisskompetanse på ulike typer medisinsk teknisk utstyr i bruk ved norske sykehus, sykehjem, og andre private og offentlige helseinstitusjoner.

Med hovedkontor i Asker og distriktskontor i Lillesand, Stavanger og Trondheim, leverer vi årlig om lag 40 000 oppdrag over hele Norge.

Livsviktig service!

Vi tar samfunnsoppdraget vårt på alvor og har kvalitet og kompetanse i høysete. Vi er ISO-sertifiserte, godkjent lærebedrift og har et titalls ansatte DSB-godkjente ingeniører. Som uavhengig servicepartner sikrer vi all nødvendig kompetanse og sertifiseringer for å ivareta våre kunders medisinske utstyr.

Jevn og sunn vekst gjennom mer enn 30 år

Unitronic AS har operert på markedet siden 1988 og har vokst jevnt og trutt siden da. Selskapet har solid økonomi og egenkapital, langsiktige eiere, og har hele veien investert i kvalitet, kompetanse og struktur, slik at selskapets vekst er jevn og sunn.

Unitronic AS er eid av Serendipity Partners, et investeringsselskap innen helsesektoren. Selskapet er i sterk vekst, har søsterselskaper i Sverige og Finland, og kan tilby nordiske serviceavtaler.

Kvalitet i alle ledd

Kvalitet handler for oss ikke bare om kvalitet på vedlikeholdet og reparasjonene vi gjennomfører for kunder. Det handler i stor grad også om kvalitet hos oss internt. Kvalitet i rekruttering og opplæring, prosesser og rutiner, organisering, systemer, infrastruktur og utstyr. Det er dette som gjør at vi kan levere tjenester av høy kvalitet til våre kunder; til pasienter og ansattes beste, men også det som gjør at vi kan levere kostnadseffektive tjenester med rett responstid.

Vi tar vårt miljøansvar

Unitronic AS er miljøfyrtårnsertifisert. Vi er opptatt av at de miljøtiltakene vi gjør faktisk utgjør en forskjell. Med en kjernevirksomhet som krever utstrakt reising og involverer håndtering av mange typer emballasje, har vi valgt å innføre en ren elbil-park og miljøansvarlig avfallshåndtering.

Stolt lærebedrift!

Siden 2006 har vi vært godkjent lærebedrift. Vi mener at fremtiden er avhengig av unge mennesker som bygger kunnskap og arbeidsglede rundt ulike yrker og fagområder, for at vi som samfunn skal ha tilgang på de produkter og tjenester vi trenger. Og vi mener det er fint å ha flere måter å skaffe seg en utdanning og et yrke på.

Vi har kontinuerlig lærlinger hos oss som alle tar fagbrev. De aller fleste av disse går inn som ansatte serviceteknikere hos oss etter endt læretid.

Service i hele Norden

Gjennom samarbeid med våre søsterselskaper i Sverige og Finland, kan vi levere service-avtaler med den samme høye kvaliteten på service, i hele Norden.

Intermed er vår partner i Finland, med mer enn 30 års erfaring innen service på medisinsk utstyr og utstyr til lab. Intermed er etablert flere steder i Finland og leverer over hele landet.

Unitronic AB, er vår filial i Sverige.

Sammen leverer vi kostnadseffektive servicetjenester, med den samme høye kvaliteten, over hele Norden.

Ser du etter en erfaren og uavhengig partner for medisinsk utstyr?