Skip to main content

Unitronic AS

Unitronic AS

Unitronic AS er en rendyrket serviceleverandør som har spesialisert seg på reparasjon, service og vedlikehold samt kalibrering av elektromedisinsk- og laboratorieutstyr/ medisinskteknisk utstyr.

Unitronic AS har operert på dette markedet i mange år og har opparbeidet seg en meget god kompetanse på å levere kostnadseffektive løsninger med høy kvalitet.

Vi har store og trivelige lokaler på Dikemark i Asker. Bygget er innredet spesielt til vårt formål. Unitronic består i dag av 19 personer hvorav 18 ansatte jobber direkte med teknisk service og kalibrering av medisinskteknisk- og elektromedisinsk utstyr. Vi har til enhver tid lærlinger.

Selskapet har siden starten i 1988 bygget opp en har en meget bred og god kompetanse, et høyt servicenivå og en solid økonomi. Unitronic AS har et eierskap og et styre som ser langsiktig på selskapet. Dette gjenspeiles i de investeringer som har vært gjort de siste årene i IT-systemer, kvalitetssystemer, infrastruktur og måleinstrumenter. Disse investeringene er med på å sikre at våre kunder får en profesjonell service, og at videre vekst vil gå smertefritt.

Unitronic har kreditt rating AAA hos Bisnode. Dette er høyeste oppnåelig rating og de har hatt denne i flere år.

Selskapet har en solid egenkapital. Selskapet har de siste 10 årene hatt en betydelig vekst med positivt resultat hvert år.

Unitronic er landets ledende serviceleverandør.

Vi har over 30 års erfaring på dette feltet og leverer fleksible og kostnadseffektive tjenester til kundens behov.

I dag er vi Norges ledende serviceleverandører for reparasjoner, periodisk vedlikehold og service på medisinsk teknisk utstyr, laboratorieutstyr og hjelpemidler.

Vi har en sterk kompetanse kombinert med gode IT og logistikkløsninger gjør oss i stand til å levere kostnadseffektive løsninger med høy kvalitet.

Vår kundeservice avdeling administrerer oppdragene og er med på å sikre effektiv drift og rask responstid

Tjenesteoppdragssteder spenner fra sykehus, sykehjem, legekontorer, private klinikker, laboratorier til produsenter og leverandører.

Alle våre serviceingeniører har lang og bred faglig kompetanse og erfaring.

Selskap | Unitronic

Våre kunder er alt fra produsenter og leverandører til kommunehelsetjenesten og private sykehus

  • En rekke leverandører har benytter Unitronic som sin serviceavdeling, eller har satt ut deler av sin service til oss
  • Mer enn 60 kommuner har rammeavtale med oss hvor vi tar totalansvaret for deres utstyr
  • Flere private sykehus har vi rammeavtale med hvor vi tar totalansvaret for deres utstyr
  • Vi leier ut service ingeniører til sykehus hvis de trenger å øke bemanningen i kortere eller lengre perioder

Ser du etter en erfaren og uavhengig partner for medisinsk utstyr?