Skip to main content

Medisinsk Utstyr Service

Vi utfører service og reparasjoner av medisinsk utstyr

Unitronic AS er en tjenesteleverandør som spesialiserer seg på service og reparasjoner medisinsk utstyr.

Vi har mange års erfaring på å tilby våre kunder kostnadseffektive tjenester av høy kvalitet.

Vi er spesialister på:

 • Elektromedisinsk utstyr
 • Laboratorie utstyr
 • Hjelpemidler
Bestill Service
Kontaktskjema

Vi er en uavhengig leverandør

Som kunde får du nøytral og leverandør uavhengig service. Vi er en fullstendig uavhengig leverandør av service tjenester.

Vi selger ingen produkter og det fører til at anbefaling om reparasjoner gjøres på et nøytralt grunnlag.

Vår kjernevirksomhet er:

 • Teknisk service
 • Vedlikeholds service
 • Teknisk support

Din leverandør av alt inkludert medisinsk utstyr med korte responstider

Private sykehus, kommunale institusjoner, legevakter, legekontor så kan vi være din total leverandør av medisinteknisk service.

Vi tar ansvaret for utstyrsparken din og sørger for at det lovpålagte vedlikeholdet blir gjennomført og dokumentert.

Vi har lang erfaring og kan ta en rekke utstyrstyper, noe som blir kostnadseffektivt for deg som kunde.

Vår serviceavdeling gir deg ro i sjelen

Kan du forestille deg en serviceavdeling som tilpasser seg en varierende arbeidsmengde uten høye faste kostnader.

Vi kan tilby deg en serviceavdeling som alltid har service ingeniører tilgjengelig for å hjelpe dine kunder, samtidig som du bare har kostnaden når du benytter dem.

Dette gjør at dine kunder opplever rask respons, kombinert med topp kvalifiserte service ingeniører.

Vi kan tilby deg en komplett løsning, eller være et supplement til din eksisterende serviceavdeling.

Med Unitronic som din service avdeling kan du konsentrere deg om din kjernevirksomhet.

Unitronic servicesenter er bygget for å imøtekomme kundenes behov

Unitronic sitt servicesenter er bygget for vår virksomhet.

Vi disponerer 1000 kvadratmeter som er spesialdesignet for drift av service tjenester.

Dette innebærer områder for rengjøring og desinfeksjon, ESD sikrede arbeidsplasser,

 • Romslig verksted
 • Bio safety level 2 lab
 • Desinfeksjonsrom med robot
 • Varemottak
 • Lager
 • Møterom
 • Kontorer

Kvalifisert medisinskteknisk service i Norge, Norden og Europa

Våre kvalifiserte serviceingeniører er opplært i medisinsk utstyr.

Mange av dem har tung spesial kompetanse på meget avansert utstyr.

Vår service er av høy kvalitet og er tilgjengelig i Norge og via Timant servicenettverk er de samme tjenestene tilgjengelig i Norden og resten av Europa.

Med Timant samarbeidet kan vi tilby våre kunder høykvalitets og kostnadseffektiv service i Norden eller hele Europa.

Ta kontakt med vår kundeservice for ytterligere informasjon.

Våre verdier som serviceleverandør

Vi vet at en god service leverandør er avhengig av dyktige medarbeidere.

I Unitronic er engasjerte medarbeidere vår viktigste ressurs og vi skaper engasjementet med å involvere våre ansatte i driften.

Våre ansatte ble utfordret til å finne noen verdier som var viktige for dem og som de kunne identifisere seg med.

Vi tror på at det å bygge en bedriftskultur hvor den enkelte er med på å forme sin hverdag betyr mye for servicen vi leverer til våre kunder

Markedet

Vi lytter til kunden og leverer tjenester tilpasset markedet

Ansvarlighet

Vi bryr oss om hva vi gjør, og hvem vi gjør det for

Innflytelse

Vi er engasjerte og har innflytelse på vår arbeidsplass

Lagspillere

Vi jobber sammen for å lykkes

Eksempler på

Medisinsk utstyr

Nødreparasjoner, vedlikeholdstjenester, periodisk vedlikeholdstjeneste

 • C-pap
 • Undersøkelseslampe
 • Analyseapparater
 • Tørr sterilisator
 • Pasientløftere
 • BT-apparater
 • Overvåkningsmonitor
 • Operasjonsbord og lamper
 • Instrumentvaskemaskin
 • Pasientseng m/ el. heis
 • Spirometer
 • Audiometer
 • Inkubator
 • Oksygenkonsentrator
 • Infusjonspumpe
 • Anestesi
 • Undersøkelsesbenker
 • Hjertestartere
 • Bekkenspyler
 • Pulsoksymeter
 • Sentrifuger
 • Kjøleskap til medisiner
 • Ernæringspumper
 • Autoklaver
 • osv.
 • Fjerndiagnose og support
 • Garantireparasjoner
 • kalibrering av el. med utstyr
 • Reservedelebytte
 • Utlåns-utstyr
 • Reparasjoner på stedet
 • Verkstedreparasjoner
 • Preventivt vedlikehold utført på stedet
 • Preventivt vedlikehold utført på verksted
 • Utlåns-utstyr mens preventivt vedlikehold utføres
 • Kalibrering av medisinsk utstyr
 • Reservedeler
 • Låneapparater
 • Demo apparater
 • Nye apparater

Preventivt vedlikehold tjenester

 • Vi utfører videre preventivt vedlikehold etter våre kundens ønsker
 • Preventivt vedlikehold er med på å sikre at det medisinsk tekniske utstyret fungerer optimalt
 • Vi kan gi fast pris på slike oppdrag, slik at både våre oppdragsgivere og sluttkunde har forutsigbarhet ved oppdrag

Ser du etter en erfaren og uavhengig partner for medisinsk utstyr?