Skip to main content

Service Kommunehelsetjenesten

Brukeren er forpliktet til å sørge for at utstyret regelmessig vedlikeholdes og er trygt

Husk at det er dere som brukere som selv er pliktig å sørge for at utstyret er jevnlig vedlikeholdt og er sikkert å bruke på pasient.

Vedlikehold skal være planlagt og dokumentert.

Alt dette kan vi hjelpe dere med slik at dere oppfyller alle lovkrav for vedlikehold av utstyret deres.

Unitronic har i dag rammeavtale med mer enn 60 kommuner på dette området.

Kundeservice
Bestill service
Kontaktskjema

Typiske instrumenter og medisinsk utstyr vi utfører service på

  • Pasientløftere
  • Blodtrykksapparat
  • Oksygenkonsentrator
  • Infusjonspumpe
  • Ernæringspumpe
  • Pasientseng
  • Dekontaminatorer
  • Takheis
  • Sentrifuge
  • Vekt

Web-basert system for registrering av og kontroll på medisinsk teknisk utstyr

Vårt web-baserte system for registrering av utstyr, Medusa, holder kontroll på alt deres utstyr.

Her kan dere som bruker selv logge inn å finne informasjon om ditt utstyr.

Alle detaljer om apparatene registreres, samt at man kan følger utstyrets service-historikk og plassering.

Vi var det første firma i Norge som implementerte Medusa og etterhvert har det blitt det ledende systemet på registrering av og kontroll på medisinsk teknisk utstyr i helse-Norge.

Her kan dere lese mer om Medusa og SoftPro.

Mer enn bare vedlikehold og reparasjoner

For en rekke kommuner påtar vi oss totalansvaret for drift og vedlikehold av deres elektromedisinske utstyr.

Vi hjelper sykehjem, legekontorer og legekontorer med den obligatoriske og lovpålagte EMU-kontrollen.

Fordelen for dere som kunder er at dere kan forholde dere til kun et kontaktpunkt.

Ser du etter en erfaren og uavhengig partner for medisinsk utstyr?